טלי בלייכר

עריכת לשון, עריכת ביבליוגרפיה וניקוד

"ראוי לציין את הערותיה הנבונות בטקסט, אף בתוכן אשר זר ואינו מוכר לה, הערות אשר סייעו בהשבחת הטקסט והבאתו לאיכות גבוהה ביותר".
עידית אלחסיד
אוקטובר 2014

talible@gmail.com

052-5574567

טלי בלייכר